Kontoansökan

Ladda ner nedanstående PDF fil för kontoansökan. Fyll i samtliga uppgifter. Underskrift krävs av behörig firmatecknare. Lämnas in i original tillsammans med uppvisande av giltig ID i någon av våra proffsbutiker. Det går också bra att skicka kontoansökan tillsammans med vidimerad kopia på firmatecknarens ID handlingar till:

XL-BYGGPARTNER AB
Kontoansökan
Källängsvägen 1
141 71 SEGELTORP

Normal handläggningstid är 1-3 dagar